Rosow zamknięte dla ciężarówek

Amt Gartz (Oder)

Uwaga kierowcy! W okresie od 8 marca do 31 października 2022r. przejście graniczne w Rosówku będzie zamknięte dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Obecnie przygotowywany jest objazd autostradą A 11. Policja przeprowadza regularne kontrole. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Dróg Brandenburgii oraz miasto Gartz n. Odrą prowadzą prace rozbudowy drogi krajowej B 2 (Bundesstraße 2) w obrębie Gartz. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa pracy, rozbudowa musi być prowadzona z całkowitym zamknięciem odcinka drogi. Funkcjonujący od 16 listopada objazd drogą L 271 jest nadmiernie obciążony ruchem samochodów ciężarowych. Doprowadziło to do znacznego pogorszenia się i tak już nienajlepszego stanu tej drogi. By pozostawić możliwość korzystania z tej drogi dla ruchu miejscowego, pojazdy o masie powyżej 3,5 tony muszą korzystać z objazdu.

 

Od chwili rozpoczęcia robót w listopadzie 2021 r., Regionalna Dyrekcja Dróg Brandenburgii i Urząd Gmin Gartz n. Odrą zalecały kierowcom korzystanie z dłuższego objazdu przez niemiecką autostradę A11 lub drogę ekspresową S3 w Polsce. Jednakże tylko niewielu kierowców stosowało się do tych zaleceń. Już 13 stycznia 2022 r. dyrektor Urzędu Związku Gmin w Gartz, p. Frank Gotzmann informował o zaistniałej sytuacji właściwe urzędy ds. drogownictwa: Droga krajowa B 2 w obrębie Gartz pozostaje całkowicie zamknięta do 30 października 2022 r. Cały ruch kierowany jest przez drogę L 271. Droga nr 271 nie jest natomiast przystosowana do przyjęcia międzyregionalnego ruchu samochodów ciężarowych i nie jest przystosowana do bezpiecznego mijania się samochodu ciężarowego z innym użytkownikiem drogi. Jedynie zamknięcie przejścia granicznego leżącego na drodze krojowej B 2 dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony jest gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa przekierowanego ruchu. Dopiero 4 marca 2022 r. federalna spółka rządowa Autobahn GmbH wyraziła zgodę na obligatoryjne poprowadzenie ruchu autostradą A 11, co obowiązywać będzie od dnia 8 marca 2022 roku.

 

Dyrektor Urzędu Związku Gmin Gartz składa podziękowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, a także Gminie Kołbaskowo za dobrą współpracę w ramach Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

 

Stand: 08.04.2022

 

 

 

 

Bild zur Meldung: Symbolbild | © Amt Gartz (Oder)