Życie i praca na...

Amt Gartz (Oder), den 27.04.2020

Nowa broszura informacyjna! Projekt „Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli” opublikował w Internecie nową interaktywną broszurę transgraniczną. Publikacja „Życie i praca na polsko-niemieckim pograniczu.

 

 

Podstawowe informacje o porządku prawnym i administracyjnym w Polsce i Niemczech” jest źródłem wartościowych informacji dotyczących różnych aspektów życia i pracy w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. W broszurze znajdą Państwo linki prowadzące do:

  • stron internetowych ze szczegółowymi informacjami,

  • formularzy urzędowych oraz

  • danych kontaktowych wybranych urzędów i instytucji.

 

Foto: Vorschaubild zur Meldung: Życie i praca na...