Konkurs fotograficzny

Amt Gartz (Oder)

Urząd Związku Gmin Gartz nad Odrą zaprasza z okazji 175. Rocznicy kolei na trasie Berlin – Szczecin w transgranicznym razy i konkurs rysunków. Dzieci w wieku od 3 do 12 lat mogą uczestniczyć w konkursie. Które mogą Pracować do 31 marca 2019 r. zostaną złożone.

15 sierpnia 1843 r. oficjalnie otwarto linię kolejową Berlin-Szczecin. Zaledwie kilka lat później, ze względu na dużą liczbę pasażerów, została rozbudowana i od 1873 r. była już dwutorowa. W nadchodzących latach miasta i gminy leżące na trasie kolejki przeżywały ożywienie gospodarcze. W 1945 r. w związku z demontażem drugiego toru wynikającego z wypłaty reparacji magistrala straciła swoje znaczenie. Dopiero w ubiegłym roku, w 175. rocznicę powstania Kolei Berlińsko-Szczecińskiej, zapowiedziano odnowienie dwutorowej rozbudowy linii. Pod hasłem „Połączenie kolejowe Berlin - Szczecin" Urząd Związku Gmin Gartz (nad Orda) organizuje konkurs fotograficzny i zaprasza do nadsyłania zdjęć. Zdjęcia można nadsyłać wraz z nazwiskiem, imieniem, wiekiem i adresem fotografa oraz danymi gdzie zostało zrobione zdjęcie i tytułem zdjęcia (opcjonalnie) pod adresem foto@gartz.de wpisując w tytule maila „konkurs fotograficzny / Fotowettbewerb”. Plik nie może przekraczać całkowitej wielkości 4 MB i musi być zapisany w formacie JPEG.

 

Termin nadsyłania zdjęć upływa 31 marca 2019 r. Jury oceni prace i przyzna 3 nagrody pieniężne. Nagrody zostaną wręczone 30 kwietnia 2019 r.


1. nagroda: 175,00 €
2. nagroda: 125,00 €
3. nagroda:   75,00 €

 

Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia, muszą do zdjęć konkursowych dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Każdy uczestnik potwierdza swoim uczestnictwem, że nadesłane zdjęcia zostały wykonane przez niego.

 

Każdy uczestnik może przesłać do 5 zdjęć. Rozpatrywane będą wyłącznie zdjęcia nadesłane cyfrowo w formacie JPG z imieniem i nazwiskiem fotografa i miejscem jego zamieszkania. Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy foto@gartz.de . Poszczególne pliki nie mogą być większe niż 4 MB. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 31 marca 2019 r.

 

Składając zgłoszenie do konkursu, każdy uczestnik potwierdza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do nadesłanych przez siebie zdjęć, że jest właścicielem praw autorskich do zdjęć oraz że zdjęcia te są wolne od praw osób trzecich, a także, że nie dochodzi do naruszenia praw osobistych podczas portretowania osób. Uczestnicy zwalniają Związek Gmin Gartz nad Odrą od wszelkich roszczeń osób trzecich wobec Związku Gmin Gartz nad Odrą z tytułu naruszenia ich praw do zdjęć przedstawionych przez uczestników.

 

Zgłaszając zdjęcia, autorzy wyrażają zgodę na bezpłatną publikację zdjęć w ramach konkursu, w tym na podanie pełnej nazwy i opisu zdjęcia. Zgoda ta odnosi się wyłącznie do wykorzystania zdjęć podczas wystawy, jak również do publikacji w mediach drukowanych i portalach internetowych, w celu promocji konkursu fotograficznego. W tym celu uczestnicy przyznają Związkowi Gmin Gartz nad Odrą, mediom oraz portalom internetowym, które informują o konkursie, nieograniczone prawo do wykorzystania zdjęć niezależne od czasu i miejsca.

 

Wybrani autorzy zdjęć, których fotografie zostaną wykorzystane do prezentacji i wystawy, zostaną o tym poinformowani przez Związek Gmin Gartz nad Odrą.

 

Uwagi dotyczące ochrony danych osobowych: Dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko) pozyskane wraz z przesłaniem plików graficznych pocztą elektroniczną będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Związek Gmin Gartz nad Odrą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (mediom drukowanym i portalom internetowym) wyłącznie do celów promocji na potrzeby konkursu. Do dalszego wykorzystania danych osobowych i gromadzenia dodatkowych informacji wymagana jest zgoda zainteresowanych stron. W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać od Związku Gmin Gartz nad Odrą informacji na temat danych przechowywanych na Państwa temat w związku z konkursem fotograficznym. W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do Związku Gmin Gartz nad Odrą o poprawienie, usunięcie lub zablokowanie indywidualnych danych osobowych. Ponadto, można w każdej chwili skorzystać z prawa do odmowy w dowolnym momencie bez podania przyczyn i zmienić lub całkowicie cofnąć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem od dnia jego przekazania oświadczenia.

Odwołanie to można przesłać pocztą (Amt Gartz (Oder), Kleine Klosterstraße 153, 16307 Gartz (Oder) lub pocztą elektroniczną na adres Związku Gmin Gartz nad Odrą (Amt Gartz (Oder)).Dane osobowe zebrane podczas konkursu zostaną usunięte przez Związek Gmin Gartz nad Odrą nie później niż 6 miesięcy po posiedzeniu jury. Przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych po upływie tego okresu wymaga wyraźnej zgody osoby zainteresowanej.

 

16.09.2019 (14.09.2019)

 

 

Foto: Fotowettbewerb