Konkurs rysunkowy

Amt Gartz (Oder)

Urząd Gartz (Oder) zaprasza z okazji 175. Rocznicy kolei na trasie Berlin – Szczecin (Szczecin, Polska) w transgranicznym konkursie rysunkowym. Dzieci w wieku od 3 do 12 lat mogą uczestniczyć w konkursie. Które mogą pracować do 31 marca 2019 r. zostaną złożone.


15 sierpnia 1843 r. oficjalnie otwarto linię kolejową Berlin-Szczecin. Zaledwie kilka lat później, ze względu na dużą liczbę pasażerów, została rozbudowana i od 1873 r. była już dwutorowa. W nadchodzących latach miasta i gminy leżące na trasie kolejki przeżywały ożywienie gospodarcze. W 1945 r. w związku z demontażem drugiego toru wynikającego z wypłaty reparacji magistrala straciła swoje znaczenie. Dopiero w ubiegłym roku, w 175. rocznicę powstania Kolei Berlińsko-Szczecińskiej, zapowiedziano odnowienie dwutorowej rozbudowy linii. Pod hasłem „Połączenie kolejowe Berlin - Szczecin" Urząd Związku Gmin Gartz nad Orda organizuje konkurs rysunkowy i zaprasza do nadsyłania prac. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzież w wieku od 3 do 12 lat. Prace rysunkowe i malarskie należy przesłać do 31 marca 2019 roku pod adresem:

 

Amt Gartz (Oder)
Mal- und Zeichenwettbewerb
Kleine Klosterstraße 153
16307 Gartz (Oder)
Niemcy

 

Niezależne jury ocenia prace i przyznaje nagrody dla najlepszych prac w różnych grupach wiekowych. Przyznanie nagród planowane jest na 30 kwietnia 2019 roku.

 

Grupa wiekowa I 3 do 6 lat

Grupa wiekowa II 7-12 lat

 

1. Nagroda: 75,00 €

2. Nagroda: 50,00 €

3. Nagroda: 25,00 €

 

Warunki uczestnictwa:

Format: maks. A2

Technika: Malarstwo i grafika

 

Dzieci w wieku od 3 do 12 lat mogą wziąć udział w konkursie rysunkowym "Linia kolejowa Berlin - Szczecin". Do pracy musi być dołączona zgoda rodzica lub opiekuna. Nazwisko, imię, wiek i pełny adres uczestnika należy podać na odwrocie każdej pracy.

Zwycięzcy lub ich prawni opiekunowie zostaną powiadomieni listownie na podany adres o wynikach konkursu. Przelew bezgotówkowy nagród pieniężnych jest preferowany. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane. Jeżeli zwycięzcy lub, w przypadku małoletnich, ich opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę, zdjęcia zwycięzców zostaną również opublikowane wraz z ich nazwiskami. Dane osobowe zebrane w wyniku udziału w konkursie, takie jak imię i nazwisko, wiek lub adres, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji konkursu i nie będą przekazywane osobom trzecim. Nadesłane prace nie będą zwracane. Użycie komercyjne prac nie jest możliwe. Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń na drodze prawnej. Biorąc udział w konkursie, akceptują Państwo niniejsze warunki udziału w konkursie i przyznają Związkowi Gmin Gartz nad Odrą prawo do korzystania z nadesłanych prac w prasie i w celu promocji konkursu na stronie internetowej Związku Gmin Gartz nad Odrą, w prasie regionalnej i/lub na wystawach. Organizator będzie podawał nazwiska autorów prac w ramach dowolnej formy wykorzystania/publikacji.

 

16.03.2019 (14.03.2019)

 

Foto: Mal- und Zeichenwettbewerb