Rozbudowa do Szczecina z drugim torze

Amt Gartz (Oder), den 14.03.2017

Nadal niewyjaśniona pozostaje sprawa rozbudowy odcinka kolejowego z Berlina do Szczecina. Ponieważ ze strony rządu RFN brakuje obecnie wyraźnej chęci do zrealizowania tej inwestycji, dyrektor Urzędu Związku Gmin w Gartz, Frank Gotzmann, nie oczekuje istotnych zmian i poprawy w rozkładzie kursów pociągów. A chodzi tu jedynie o krótki odcinek torów pomiędzy Passow a Szczecinem.

 

Kolej szczecińska, biegnąca od Berlina do Szczecina, uruchomiona została w roku 1843. Już w 1873 na całym odcinku o dł. 138 km biegły dwa tory. W 1945 r. cały drugi tor rozebrano w ramach reparacji wojennych. Deutsche Reichsbahn, czyli kolej państwowa NRD, w 1974r. ponownie położyła drugi tor na odcinku od Berlina do Passow, a w 1985 r. cały ten odcinek zelektryfikowano. Od tego czasu ta normalnie zelektryfikowana i dwutorowa trasa, pomiędzy Passow a Szczecinem na długości 40 km biegnie tylko po jednym torze i jest niezelektryfikowana. Ten brak odpowiedniej infrastruktury skutkuje znacznymi utrudnieniami i ograniczeniami w ruchu na całej 138 kilometrowej trasie, spowalniając dynamikę rozwoju gospodarczego Berlina, Szczecina, a także całych obszarów wiejskich położonych pomiędzy tymi miastami.

 

W kwietniu 2003r. rozpoczęły się negocjacje w sprawie porozumienia dot. rozbudowy tego odcinka. Rozmowy i negocjacje w ministerialnej grupie roboczej trwały 8 lat, do 2011 roku. Jednak wypracowana propozycja umowy była dużym rozczarowaniem. Wg Gazety Wyborczej treść tej umowy zakrawała na farsę. Po dalszych opóźnieniach, dokument podpisano dopiero w grudniu 2012r., a ratyfikowano po upływie kolejnych 4 lat, w 2016 roku.

 

Rüdiger Grube, szef kolei niemieckich, oświadczył we wrześniu 2015r., że trasa kolejowa pomiędzy Berlinem a Szczecinem do 2020 roku będzie w całości zelektryfikowana i dwutorowa. Informację o położeniu w niedalekiej przyszłości drugiego toru wszędzie przyjęto z zadowoleniem. Zarówno sołtys Tantow, p. Silke Natter jak również premier Brandenburgii Dietmar Woidke oraz Katrin Schneider, minister transportu w jego gabinecie, domagają się budowy drugiego toru – to samo postulują starosta powiatu Uckermark Dietmar Schulze i prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

 

W Federalnym Planie Szlaków Komunikacyjnych z marca 2016r., rozbudowę linii kolejowej pomiędzy Passow a Szczecinem zakwalifikowano jako inwestycję o znaczeniu priorytetowym. Tym samym jest szansa na jej realizację, co jest aktualnym przedmiotem dyskusji w Niemczech. Dyrektor Frank Gotzmann: Jeśli realnie spojrzeć na warianty rozbudowy trasy, to położenie drugiego toru i elektryfikacja brakującego odcinka długości 40 km, jest niezbędna i jak najbardziej sensowna.

 

 

Stand: 02.04.2017